Вісник соціально-економічних досліджень : [1279] Community home page

Logo

Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» включено до категорії "Б" в Переліку наукових фахових видань України , в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук, за галуззю «Економічні науки», згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Засновано у серпні 1999 р.

Засновник і видавець – Одеський національний економічний університет.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Мова видання – українська та англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 6448 від 21.08.2002 р.

Збірник зареєстровано Міжнародному центрі періодичних видань в м. Парижі в International ISSN center – ISSN 2313-4569.

Збірник розміщено на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Збірник друкується та поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Одеського національного економічного університету.

Browse

Sub-communities within this community

2000 [1]

2001 [1]

2003 [2]

2004 [1]

2005 [1]

2006 [3]

2007 [3]

2008 [2]

2009 [97]

2010 [103]

2011 [83]

2012 [99]

2013 [234]

2014 [156]

2015 [128]

2016 [58]

2017 [36]

2018 [89]

2019 [41]

2020 [45]

2021 [40]

2022 [26]

2023 [30]