Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1307
Title: Основні методологічні підходи до оцінки вартості компаній в процесі злиття-поглинання
Other Titles: Основные методологические подходы к оценкке стоимости компаний в процессе слияния-поглощения
Main methodological approaches to evaluation of companies in the process of M&A
Authors: Тарасова, О.В.
Тарасова, О.В.
Tarasova, O.
Citation: Тарасова О. В. Основні методологічні підходи до оцінки вартості компаній в процесі злиття-поглинання / О. В. Тарасова // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2014. - № 2 (210). – С. 167-181.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: вартість
оцінка бізнесу
злиття-поглинання
методологічні підходи
стоимость
оценка бизнеса
слияния-поглощения
методологические подходы
value
business valuation
mergers and acquisitions
methodological approaches
Abstract: Автор статті зробив спробу узагальнити теоретичні уявлення, уточнити економічну сутність категорій «вартість», «оцінка бізнесу». Визначити види вартості, які використовуються при оцінці компанії для цілей злиттів-поглинань. Необхідність вирішення завдань наукового вивчення та практичного впровадження адекватних теоретичних і методичних підходів до оцінки вартості вітчизняних компаній, а також недостатня розробленість проблеми, зумовили актуальність даної статті.
Автор статьи сделал попытку обобщить теоретические представления, уточнить экономическую сущность категорий «стоимость», «оценка бизнеса». Определить виды стоимости, используемые при оценке компании для целей слияний - поглощений. Необходимость решения задач научного изучения и практического внедрения адекватных теоретических и методических подходов к оценке стоимости отечественных компаний, а также недостаточная разработанность проблемы обусловили актуальность данной статьи.
The author made an attempt to summarize the theoretical ideas, to clarify the economic substance of the categories of «value», «business valuation». Determine types of value used in the assessment for the purposes of mergers – acquisitions. Requirement to decide the problems of scientific study and practical implementation of adequate theoretical and methodological approaches to the valuation of domestic companies, as well as the lack of a problem caused the relevance of this article.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1307
Appears in Collections:Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринкуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.