Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/467
Title: Управління розвитком персоналу
Authors: Збрицька, Т.П.
Татаревська, М.С.
Збрицкая, Т.П.
Татаревская, М.С.
Zbrytska, T.
Tatarevska, M.
Citation: Збрицька Т. П. Управління розвитком персоналу: навчальний посібник / Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. - Одеса: Атлант, 2013. - 427 с.
Issue Date: 2013
Keywords: управління персоналом
Abstract: Навчальний посібник присвячено висвітленню питань, пов’язаних із розвитком персоналу на підприємствах, в організаціях та установах. Розглянуто окремі аспекти компетентнісного підходу до розвитку працівників, а також системного управління проектами та програмами розвитку співробітників організацій. У посібнику знайшли відображення і новітні тенденції в практиці управління розвитком персоналу, зокрема становлення і формування системи внутрішнього маркетингу та маркетингу навчання в організації. Важливе місце в посібнику відведено розгляду тих аспектів атестації персоналу, на базі яких можливий його ефективний розвиток. Висвітлено питання планування трудової кар’єри, ефективного формування кадрового резерву, стимулювання розвитку персоналу. Увага також приділена проблемі забезпечення соціального розвитку персоналу. Для студентів, слухачів і викладачів економічних ВНЗ. Посібник буде корисним і для працівників служб управління персоналом організацій та наукових установ.
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УРП.pdf8,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.