Browsing by Author Білоус, О.Ю.

Jump to: 0-9 А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ь | Э Ё Ъ Ы
                A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015An algorythm for building regional innovation strategies in ukraine based on the systems of innovation approachBilous, О.; Білоус, О.Ю.; Белоус, Е.Ю.
2022Державне регулювання трансферу наукових знань як чинник іноваційного розвитку національної економікиБілоус, О.Ю.; Bilous, O.
2022Державне регулювання трансферу наукових знань як чинник іноваційного розвитку національної економікиБілоус, О.Ю.; Bilous, O.
2015Державне регулювання у сфері трансферу знань та технологій як чинник інноваційного розвитку економіки УкраїниБілоус, О.Ю.; Белоус, Е.Ю.; Bilous, O.
2018Економетрична модель обсягу інноваційної продукції регіону, побудована на основі виробничої функції знаньЯнковий, О.Г.; Янковий, В.О.; Білоус, О.Ю.; Янковой, А.Г.; Янковой, В.А.; Билоус, Е.Ю.; Yankovoy, O.; Yankovoy, A.; Bilous, O.
2018Кон’юнктурний супровід інноваційної продукції та послугКарпов, В.А.; Литовченко, І.Л.; Сотніков, Ю.М.; Білоус, О.Ю.; Шкурупська, І.О.; Авдієнко, Я.А.; Федорова, Т.О.; Жарська, І.О.; Фіалковська, А.А.; Karpov, V.; Lytovchenko, I.; Sotnikov, Y.; Bilous, O.; Shkurupska, I.; Avdiienko, Y.; Zharska, I.; Fialkovska, A.
2023Оцінка розвитку інноваційної екосистеми України у контексті концепції «відкритих інновацій»Білоус, О.Ю.; Bilous, O.
2022Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень [Вип. 8, Ч. 2 ]Вітковська, К.В.; Милашко, О.Г.; Ольвінська, Ю.О.; Погорєлова, Т.В.; Самотоєнкова, О.В.; Білоус, О.Ю.; Бринза, М.В.; Данилишина, Д.В.; Додул, С.В.; Еюбов, Р.Е.; Єзерська, А.О.; Іванов, О.І.; Кузьменко, Ю.М.; Лукашеєва, А.Є.; Осадчук, Я.В.; Снігірьова, Т.В.; Табунщик, О.Г.; Чайковська, О.О.; Штельмашук, М.С.; Vitkovska, K.; Mylashko, O.; Olvinska, Yu.; Pogorelova, T.; Samotoyenkova, O.; Bilous, O.; Brynza, M.; Danylyshina, D.; Dodul, S.; Eyubov, R.; Yezerska, A.; Ivanov, O.; Kuzmenko, Yu.; Lukasheeva, A.; Osadchuk, Ya.; Snigiryova, T.; Tabunshchik, O.; Chaikovska, O.; Shtelmashuk, M.
2022Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень [Вип.8, Ч.1]Милашко, О.Г.; Ольвінська, Ю.О.; Погорєлова, Т.В.; Самотоєнкова, О.В.; Балюк, Н.В.; Білоус, О.Ю.; Коцюбинська, К.Ю.; Куліца, В.Ю.; Осадча, Д.А.; Погорєлова, М.Ю.; Попов, Є.Ю.; Попова, М.А.; Сидорова, А.В.; Унтілова, В.В.; Шпілінова, Є.А.; Яценко, А.М.; Mylashko, O.; Olvinskaya, Y.; Pogorelova, T.; Samotoenkova, E.; Balyuk, N.; Bilous, O.; Kotsyubynska, K.; Kulitsa, V.; Osadcha, D.; Pogorelova, M.; Popov, E.; Popova, M.; Sydorova, A.; Untilova, V.; Shpilinova, E.; Yatsenko, A.
2021Статистичне дослідження фінансових результатів підприємств УкраїниБілоус, О.Ю.
2022Статистичний аналіз соціально-економічного розвитку Харківської областіБілоус, О.Ю.; Ольвінська, Ю.О.; Belous, O.; Olvinskaya, J.
2021Статистичний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств УкраїниБілоус, О.Ю.; Погорєлова, Т.В.; Belous, O.; Pogorelova, T.
2022Сучасні тенденції розвитку сільського господарства в УкраїніБілоус, О.Ю.; Погорєлова, Т.В.; Belous, O.; Pogorelova, T.
2016Теоретичні основи формування системи державного управління наукою та її впливу на економічний розвиток країниБілоус, О.Ю.; Белоус, Е.Ю.; Bilous, O.
2022Фінансові результати діяльності малого бізнесу та їх статистичне оцінюванняБілоус, О.Ю.