Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11333
Title: Інтегральне оцінювання ризиків діяльності машинобудівних підприємств
Other Titles: Интегральное оценивание рисков деятельности машиностроительных предприятий
Integral risk assessment of machine-building enterprises
Authors: Тарасова, К.І.
Тарасова, К.И.
Tarasova, K.I.
Citation: Тарасова К.І. Інтегральне оцінювання ризиків діяльності машинобудівних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04: / К.І. Тарасова; ОНЕУ. – Одеса, 2015. – 274 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: ризик
господарська діяльність
інтегральне оцінювання ризиків
машинобудівні підприємства
Abstract: Сучасний стан розвитку машинобудування в Україні характеризується високим рівнем невизначеності, залежністю від великої сукупності зовнішніх тавнутрішніх факторів діяльності підприємств. А також постійн озростаючи мрівнем ризику. У таких умовах окрім типових ризиків виникають також ризики, які викликані різноманітними кризовими явищами, нестабільністю економічного і політичного розвитку, значними темпами інфляції, відсутністю чіткої законодавчої бази і частими змінами в ній, використанням застарілої технології та зношеного устаткування, низькою економічною культурою. За таких обставин суб’єктам господарювання необхідно вміти оцінювати ступінь можливого впливу ризиків та управляти ними з метою зниження. Підприємцям потрібні знання теорії ризиків і практичне застосування цих знань, своєчасне врахування факторів ризику при прийнятті важливих управлінських рішень, кваліфікована організація процесу оцінювання та зниження ризиків, що спрямована на швидку адаптацію діяльності підприємств до нестабільних та швидкомінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування.
Description: З ПОВНИМ ТЕКСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЬ В ЕЛЕКТРОННІЙ ЧИТАЛЬНІЙ ЗАЛІ БІБЛІОТЕКИ ОНЕУ
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11333
Appears in Collections:Дисертації
Кафедра статистики та математичних методів в економіці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тарасова.pdfДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук510,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.