Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12219
Назва: Ефективність стимулювання розвитку малих і середніх підприємств (на прикладі підприємств Одеського регіону)
Інші назви: Эффективность стимулирования развития малых и средних предприятий (на примере Одесского региона)
Effectiveness of stimulating the development of small and medium enterprises (on the example of enterprises in the Odessa region)
Автори: Куклінова, Т.В.
Куклинова, Т.В.
Kuklinova, T.
Бібліографічний опис: Куклінова Т. В. Ефективність стимулювання розвитку малих і середніх підприємств (на прикладі підприємств Одеського регіону): автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т. В.Куклінова. – Одеса, 2011. – 21 с.
Дата публікації: 2011
Ключові слова: ефективність
розвиток
малі і середні підприємства
Одеський регіон
эффективность
развитие
малые и средние предприятия
Одесский регион
efficiency
development
small and medium enterprises
Odessa region
автореферат
Короткий огляд (реферат): В авторефераті визначено загальну актуальність теми дисертації, список напрацювань по запропонованій темі та коло вчених, які досліджували проблемні питання. Встановлено зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Визначено мету, об’єкт, предмет та метод наукового дослідження. Описано структуру роботи.
В автореферате определена общая актуальность темы диссертации, список наработок по предложенной теме и круг ученых, исследовавших проблемные вопросы. Установлена связь с научными программами, планами, темами. Определены цель, объект, предмет и метод научного исследования. Описана структура работы.
The abstract determines the general relevance of the topic of the dissertation, a list of works on the proposed topic and the range of scientists who have studied the problematic issues. The connection with scientific programs, plans, themes is established. The purpose, object, subject and method of scientific research are defined. The structure of work is described.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12219
Розташовується у зібраннях:Автореферати
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.