Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12926
Title: Демографічний та освітній аспекти в контексті розвитку людського потенціалу Одеської області
Other Titles: Demographic and educational aspects in the context of human development of the Odessa region
Authors: Сало, Я.В.
Табанова, А.І.
Salo, Ya.
Tabanova, A.
Citation: Сало Я. В. Демографічний та освітній аспекти в контексті розвитку людського потенціалу Одеської області / Я. В. Сало, А. І. Табанова // Приазовський економічний вісник. – 2020. – Вип. 6 (23). – С. 208–215.
Issue Date: 2020
DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-6-37
Keywords: концепція розвитку людського потенціалу
соціально-економічний розвиток
освітній розвиток
демографічна складова частина
система охорони здоров’я
соціальний захист
concept of human potential development
socio-economic development
educational development
demographic component
health care system
social protection
Abstract: У статті розкрито регіональний аспект концепції людського розвитку України. Авторами було розглянуто певні програми саме у контексті Одеської області та проаналізовано їх виконання, володіючи певними статистичними даними регіону. Основною рушійною силою соціально-економічної ситуації в регіоні є реалізація Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 р. Стратегія враховує специфіку регіонального планування, особливості соціально-економічного розвитку регіону та спрямована на вирішення його сучасних проблем.
The article reveals the regional aspect of the concept of human development in Ukraine. The authors considered certain programs in the context of the Odessa region and analyzed their implementation. The main driving force of the socio-economic situation in the region is the implementation of the Strategy for the economic and social development of Odessa until 2022. The strategy takes into account the specifics of regional planning, the features of the socio-economic development of the region and is aimed at solving its modern problems.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12926
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.