Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13189
Title: Theoretical and methodological fundamentals of formation of conditions development of human potential of the region
Other Titles: Теоретико-методичні засади формування умов розвитку людського потенціалу регіону
Authors: Nikiforenko, V.
Bogdanova, T.
Zbrytska, T.
Ivanova, L.
Kryvtsova, M.
Petrovska, O.
Soroka, A.
Yolkina, E.
Novitsky, M.
Tabanova, A.
Karpenko, N.
Perepelchuk, T.
Salo, Y.
Svorobovych, L.
Никифоренко, В.Г.
Богданова, Т.І.
Збрицька, Т.П.
Іванова, Л.В.
Кривцова, М.С.
Петровська, О.М.
Сорока, О.В.
Йолкіна, О.В.
Новицький, М.В.
Табанова, А.І.
Карпенко, Н.В.
Перепельчук, Т.В.
Сало, Я.В.
Своробович, Л.М.
Citation: Theoretical and methodological fundamentals of formation of conditions of development of human potential of the region : collective monograph / ed. V. G. Nikiforenko. – Odesa, 2021. – 476 p.
Issue Date: 2021
Keywords: human potential
socio-economic development of the region
human development
development of the region
socio-economic policy programs
formation of human potential
людський потенціал
соціально-економічний розвиток регіону
розвиток людського потенціалу
розвиток регіону
програми соціально-економічної політики
формування людського потенціалу
Abstract: The monograph provides an update of theoretical and methodological approaches to management processes of development of socio-economic conditions for the formation and development of human resources potential of the region. The influence of factors and conditions of human formation and development is studied potential in the context of implementing the socio-economic policy of the region and defined current trends and methodological approaches to assessing the human potential of the region. The existence and state of implementation of strategic programs of socio-economic development is studied. policies of Ukraine and the Odesa region and their impact on the formation and development of human resources potential. A simulation model based on the system's software platform was used Ithink analysis of Human Resource Development on the information base of the Odesa region since 2000. by 2020 as a corresponding algorithm for the management efficiency modeling process the human potential of the region. The features of forecasting strategic strategies are defined directions of socio-economic policy for the development of human potential in the region.
У монографії надано оновлення теоретичних і методичних підходів до управління процесами розбудови соціально-економічних умов формування і розвитку людського потенціалу регіону. Досліджено вплив чинників і умов формування та розвитку людського потенціалу в контексті реалізації соціально-економічної політики регіону та визначено сучасні тенденції та методичні підходи до оцінки людського потенціалу регіону. Досліджено наявність та стан реалізації стратегічних програм соціально-економічної політики України й Одеського регіону та їх вплив на формування й розвиток людського потенціалу. Було використано імітаційну модель на базі програмної платформи системи Ithink аналізу розвитку людських ресурсів на інформаційній базі Одеського регіону з 2000 р. по 2020 рік як відповідний алгоритм процесу моделювання ефективності управління людським потенціалом регіону. Визначено особливості прогнозування стратегічних напрямків соціально-економічної політики щодо розвитку людського потенціалу регіону та узагальнено і систематизовано підходи до моделювання механізму управління соціальноекономічним розвитком регіону. Запропоновано розробку конкретних стратегічних програм соціально-економічного розвитку як головного елементу ефективного формування людського потенціалу на основі впровадження механізму системної трансформації управління розвитком людських ресурсів. Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13189
ISBN: 978-617-7944-37-8
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.