Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13417
Title: Дослідження стану і розвитку інвестиційної діяльності в Україні
Other Titles: Research of the state and development of investment activity in Ukraine
Authors: Самотоєнкова, О.В.
Samotoenkova, E.
Citation: Самотоєнкова О. В. Дослідження стану і розвитку інвестиційної діяльності в Україні / О. В. Самотоєнкова // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, ОНЕУ. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 330 - 332.
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Keywords: розвиток
інвестиційна діяльність
development
investment activity
Abstract: Розвиток інвестиційної діяльності є одним із провідних чинників економічного зростання держави. Можливості розробки та впровадження новітніх і вдосконалених технологій, продукції залежать від стану інвестиційного клімату в країні, обсягу та структури інвес тицій
The development of investment activity is one of the leading factors of economic growth states. Possibilities of development and introduction of the newest and improved technologies, production depend on the state of the investment climate in the country, the volume and structure of investments
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13417
Other Identifiers: JEL сlassification: С190; Е220; O400
УДК 336.531.2:338.1(477)
Appears in Collections:Кафедра статистики та математичних методів в економіціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.