Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14275
Title: Формування кадрового потенціалу підприємства через розвиток креативних здібностей персоналу
Other Titles: Formation of personnel potential of an enterprise through the development of creative abilities of the staf
Authors: Кіршо, С.М.
Kirsho, S.
Танасюк, І.М.
Tanasiuk, I.
Citation: Танасюк І. М. Формування кадрового потенціалу підприємства через розвиток креативних здібностей персоналу. / І. М. Танасюк, С. М. Кіршо. // Бізнес Інформ. – 2021. – № 4 (519). – С. 310–314.
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Лібуркіна Л. М
Keywords: кадровий потенціал
персонал
підприємство
креативність
методи розвитку креативності
human resources
staff
enterprise
creativity
methods of creativity development
Abstract: Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад формування кадрового потенціалу підприємства і розробці практичних рекомендацій щодо розвитку креативних здібностей персоналу. Систематизуючи й узагальнюючи наявні наукові доробки, було розглянуто поняття кадрового потенціалу, особливості його формування в сучасних умовах. У результаті дослідження було визначено необхідність створення партнерських відносин між державою та підприємством та проголошено, що розвиток креативних здібностей персоналу підприємства дозволяє підвищити інноваційність компанії та країни. Запропоновано методи розвитку креативності персоналу підприємства в сучасних умовах.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14275
Other Identifiers: УДК 658.3:331.108.37
JEL: G24; M5
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Танасюк, Кіршо.pdf344,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.