Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14420
Title: Дослідження оборотності активів підприємства в умовах забезпечення фінансової стійкості
Other Titles: Study of the turnover of enterprise assets in terms of financial stability
Authors: Гайдаєнко, О.М.
Gaidaienko, O.
Citation: Гайдаєнко О.М. Дослідження оборотності активів підприємства в умовах забезпечення фінансової стійкості / О.М. Гайдаєнко, А.В. Коваленко // Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств (присвячена 100-річчю заснування Дніпровського державного аграрно-економічному університету): VІ Всеукраїнська наук.-прак. інтернет-конф.( Дніпро, 12-13 травня, 2022 р.) – Дніпро : Дніпровський державний аграрно-економічний ун-т, 2022. – С. 12 – 15.
Issue Date: 2022
Keywords: активи підприэмства
фінансова стійкість
assets of the enterprise
financial stability
Abstract: У зв‘язку з нестабільними умовами сучасного світу, коли соціально-економічна напруженість у суспільстві має тенденції до зростання, питання підвищення ефективності господарської діяльності підприємств набуває кожного дня нових обертів. З метою уникнення кризових явищ у виробничо-фінансовій діяльності, мінімізувати ризики та досягнути бажаних економічних результатів, потрібно розробляти дієві методи та здійснювати ефективну політику управління активами на підприємстві. Кожному підприємству, яке намагається функціонувати в сучасних реаліях, для забезпечення стійкого економічного зростання потрібно акцентувати свою увагу на ефективності використання ресурсів
Due to the unstable conditions of the modern world, when socio-economic tensions in society tend to increase, the issue of improving the efficiency of economic activity of enterprises is gaining momentum every day. In order to avoid crises in production and financial activities, minimize risks and achieve the desired economic results, it is necessary to develop effective methods and implement effective asset management policies in the enterprise. Every enterprise that tries to function in modern realities needs to focus on resource efficiency to ensure sustainable economic growth.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14420
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дніпро2022.pdf400,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.