Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1554
Title: Напрямки вдосконалення інформаційних функцій управління збутом на сільськогосподарських підприємствах
Other Titles: Направления совершенствования информационных функций управления сбытом на сельскохозяйственных предприятиях
Areas to improve information management functions for sale of agricultural enterprises
Authors: Москалюк, Г.О.
Москалюк, А.А.
Moskalyuk, G.
Citation: Москалюк Г. О. Напрямки вдосконалення інформаційних функцій управління збутом на сільськогосподарських підприємствах / О. Г. Москалюк // Агросвіт. – 2012. – № 18. – С. 2-5.
Issue Date: 2012
Keywords: інформаційні функції управління
облік
контроль
аналіз
збутова діяльність
информационные функции управления
учет
контроль
анализ
сбытовая деятельность
information management functions
accounting
monitoring
analysis
sales activity
Abstract: Розглянуто склад функцій управління інформаційного спрямування та визначено основні напрямки їх вдосконалення в царині управління збутом на сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано заходи для підвищення ефективності обліку, контролю та аналізу збутової діяльності.
Рассмотрены состав функций управления информационного направления и определены основные направления их совершенствования в области управления сбытом на сельскохозяйственных предприятиях. Предложены мероприятия для повышения эффективности учета, контроля и анализа сбытовой деятельности.
The article contains composition of information functions of management and focus areas for their improvement in the field of sale management on agricultural enterprises. Measures to improve accounting, control and analysis of sales activity are offered.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1554
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.