Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/166
Title: Економіка праці та соціально-трудові відносини
Authors: Збрицька, Т.П.
Татаревська, М.С.
Сорока, О.В.
Збрицкая, Т.П.
Татаревская, М.С.
Сорока, А.В.
Zbrytska, T.
Tatarevska, M.
Soroka, A.
Citation: Збрицька Т. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Т. П. Збрицька, М. С. Татаревська, О. В. Сорока. − Одеса : Атлант, 2010. – 478 с.
Issue Date: 2010
Publisher: Атлант
Abstract: У навчальному посібнику в формі зручних блок-схем викладений матеріал стосовно основ формування і розвитку соціально-трудових відносин на всіх рівнях управління, становлення соціального партнерства в країні, а також окремих складових економіки праці. Значну увагу приділено вивченню питань формування і регулювання ринку праці та відносин зайнятості; відповідності фактичного стану та законодавчого регулювання соціально-трудових відносин України системі світових стандартів (МОП). У навчальному посібнику також наведено статистичні матеріали та прогнозні дані щодо стану і розвитку окремих складових економіки праці та соціально-трудових відносин в Україні. Кожна тема супроводжується питаннями для самоконтролю, задачами та ситуаційними завданнями. Навчальний посібник містить вимоги до виконання індивідуальних завдань, словник термінів, програму та тематичний план курсу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також викладачів, аспірантів, спеціалістів з економіки праці та регулювання соціально-трудових відносин.
Description: Навчальний посібник
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/166
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Т.П. ЗБРИЦЬКА Економіка праці.pdf6,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.