Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17493
Title: Використання аналітики в реальному часі для оптимізації бізнес-процесів підприємства
Other Titles: Use of real-time analytics to optimize business processes of the enterprise
Authors: Єсіна, О.Г.
Позднякова, Т.С.
Yesina, O.
Pozniakova, T.
Citation: Єсіна О. Г. Використання аналітики в реальному часі для оптимізації бізнес-процесів підприємства / О. Г. Єсіна, Т. С. Позднякова // Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Кременчук, 27-28 листопада 2023 р.). – Кременчук : КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2023. – С. 301-304.
Issue Date: 2023
Keywords: бізнес-аналітика
ВІ-системи
бізнес-процеси
business analytics
BI-systems
business processes
Abstract: У роботі розглянуто сутність та призначення бізнес-аналітики. Перераховано завдання бізнес-аналітики на підприємстві. Описано процес використання ВІ-систем. Перераховано переваги використання бізнес-аналітики в реальному часі.
The scientific work examines the essence and purpose of business analytics. The tasks of business analytics at the enterprise are listed. The process of using BI-systems is described. The advantages of using real-time business intelligence are listed
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17493
Appears in Collections:Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3 Репоз_Єсіна_Познякова_2024.pdf727,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.