Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/180
Title: Організація та методика економічного аналізу
Authors: Бойко, Л.О.
Волчек, Р.М.
Волкова, Н.А.
Гайдаєнко, О.М.
Нападовська, І.В.
Подвальна, Н.Е.
Шевчук, Н.С.
Citation: Організація та методика економічного аналізу: навчальний посібник для бакалаврів всіх напрямків підготовки / Л. О. Бойко, Р. М. Волчек, Н. А. Волкова [та iн.]. – Одеса: Атлант , 2010. – 351 с.
Issue Date: 2010
Publisher: Атлант
Keywords: економічний аналіз
методика економічного аналізу
організація економічного аналізу
прийоми економічного аналізу
система управління підприємством
управління підприємством
методи економічного аналізу
фінансовий стан підприємства
виробництво
economic analysis
methods of economic analysis
organization of economic analysis
methods of economic analysis
enterprise management system
enterprise management
methods of economic analysis
financial position
production
Abstract: Навчальний посібник підготовлений вперше відповідно до програми навчальної дисципліни „Організація та методика економічного аналізу” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлені теоретичні і практичні аспекти організації і методики економічного аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні, організаційні та методичні питання розглядаються в взаємозв’язку: від методів та методик, прийомів економічного аналізу та організації його на підприємстві; задач виробництва та реалізації продукції, товарів та послуг до визначення фінансових результатів діяльності та фінансового стану підприємства. В основу підручника покладено курс лекцій з навчальних дисциплін „Економічний аналіз”, „Організація та методика економічного аналізу”, яку автори викладають студентам багато років. Значна увага приділяється інтерпретації показників звітності та трактуванню результатів аналізу з позиції економічного аналізу. Усі методики проілюстровані наскрізьним прикладом. Для кожної теми надані контрольні запитання та тестові завдання. Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також фахівців з економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та менеджменту.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/180
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Організація та методика економічного аналізу.pdf2,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.