Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1895
Title: Проблеми формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств
Other Titles: Проблемы формирования организационно-экономического механизма инновационного разватия предприятий
Problems of formation organizational-economic mechanism of innovative development company
Authors: Семенова, В.Г.
Семенова, В.Г.
Semenova, V.
Citation: Семенова В. Г. Проблеми формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств / В. Г.Семенова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2001. - Вип. 9. – С. 141-145.
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський державний економічний університет
Keywords: інноваційний розвиток
організаційно-економічний механізм
ефективність діяльності
підприємства
инновационное развитие
организационно-экономический механизм
эффективность деятельности
предприятия
innovative development
organizational and economic mechanism
efficiency
enterprise
Abstract: Стаття присвячена дослідженню проблем інноваційного розвитку підприємств і особливостям проходження цих процесів в умовах ринкової економіки. У статті визначені особливості і напрямки формування організаційно – економічного механізму інноваційного розвитку підприємств.
Статья посвящена исследованию проблем инновационного развития предприятий и особенностям прохождения этих процессов в условиях рыночной экономики. В статье определены особенности и направления формирования организационно-экономического механизма инновационного развития предприятий.
The article is devoted to research of problems in innovation development of enterprises and peculiarities of these processes taking place under conditions of market economy. The article defines peculiarities and trends of forming organizational and economical methods of innovation development of enterprises.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1895
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.