Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2078
Title: Основы учетной политики в информационном обеспечении учета, контроля и управления предприятием
Other Titles: Основи облікової політики в інформаційному забезпеченні обліку, контролю та управління підприємством
Fundamentals of accounting policies in the information support of accounting, control and management of the enterprise
Authors: Кубик, В.Д.
Кубік, В.Д.
Kybik, V.
Citation: Кубик В. Д. Основы учетной политики в информационном обеспечении учета, контроля и управления предприятием / В. Д. Кубик // Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку. – Луганск:Ноулідж, 2013. – С. 241-244.
Issue Date: 2013
Publisher: Східноукраїнський національний університет ім.. В. Даля
Keywords: учетная политика
приказ об учетной политике
национальные стандарты учета
международные стандарты учета
облікова політика
наказ про облікову політику
національні стандарти обліку
міжнародні стандарти обліку
accounting policy
the accounting policy order
national accounting standards
international accounting standards
Abstract: В публикации проведено исследование сущности понятия учетной политики в нормативных и законодательных актах Украины, а также в свете применения Международных стандартов бухгалтерского учета. Определено место учетной политики в системе организации учета на предприятии.
У публікації здійснено дослідження сутності поняття облікової політики у нормативних та законодавчих актах України, а також у світлі застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Визначено місце облікової політики у системі організації обліку на підприємстві.
In publishing the research of the essence of the concept of accounting policies in the legislative acts of Ukraine as well as in the light of the application of International accounting standards. The place of accounting policies in the organization of accounting in the enterprise.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2078
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.