Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2330
Title: Проблеми відображення основних засобів підприємства в системі національних та міжнародних стандартів обліку
Other Titles: Проблемы отражения основных средств предприятия в системе национальных и международных стандартов учета
Problems fixed assets reflected in national and international accounting standards
Authors: Кубік, В.Д.
Кубик, В.Д.
Kybik, V.
Citation: Кубик В. Д. Проблеми відображення основних засобів підприємства в системі національних та міжнародних стандартів обліку / В. Д. Кубик // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». – Одеса, 2014. – С. 136-137.
Issue Date: 2014
Keywords: основні засоби
національні стандарти обліку
міжнародні стандарти обліку
вартість об’єктів
основные средства
национальные стандарты учета
международные стандарты учета
стоимость объектов
fixed assets
national accounting standards
international accounting standards
the cost of facilities
Abstract: Проведено порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку основних засобів, методів нарахування амортизації. Розглянуто питання гармонізації обліку основних засобів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Проведен сравнительный анализ национальных и международных стандартов учета основных средств, методов начисления амортизации. Рассмотрены вопросы гармонизации учета основных средств в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
A comparative analysis of national and international standards of accounting for fixed assets, depreciation methods. The question of harmonization of fixed assets in accordance with the international financial reporting standards.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2330
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.