Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2414
Title: Можливості вдосконалення організації внутрішнього контролю діяльності допоміжних виробництв промислового підприємства
Other Titles: Возможности совершенствования организации внутреннего контроля деятельности вспомогательных производств промышленного предприятия
Opportunities to improve the organization of internal control activities auxiliary enterprises industrial enterprises
Authors: Шерер, І.Л.
Шерер, И.Л.
Sherer, I.
Keywords: бухгалтерський облік
внутрішній контроль
допоміжні виробництва
бухгалтерский учёт
внутренний контроль
вспомогательные производства
accounting
internal control
auxiliary process
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Шерер І. Л. Можливості вдосконалення організації внутрішнього контролю діяльності допоміжних виробництв промислового підприємства / І. Л. Шерер // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5 – 6 червня 2014 р.). - Одеса, 2014. – С. 143–145.
Abstract: У доповіді розглянуто можливості вдосконалення організації внутрішнього контролю діяльності допоміжних виробництв промислового підприємства.
В докладе рассмотрены возможности совершенствования организации внутреннего контроля деятельности вспомогательных производств.
In the report is considered the capability perfection of internal control auxiliary process.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2414
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерского учёта и аудитаThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.