Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2728
Title: Міжнародна торгівля
Other Titles: Международная торговля
International trade
Authors: Козак, Ю.Г.
Логвінова, Н.С.
Притула, Н.В.
Осипов, В.М.
Кочевой, М.М.
Козак, Ю.Г.
Логвинова, Н.С.
Притула, Н.В.
Осипов, В.Н.
Кочевой, М.Н.
Kozak, Y.
Logvinova, N.
Prytula, N.
Osipov, V.
Kochevoy, M.
Citation: Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля: навч.посібник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, Н. В. Притула та інші. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 272 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Центр учбової літератури
Keywords: міжнародна торгівля
торгова політика
форми міжнародної торгівлі
організовані міжнародні товарні ринки
міжнародні торговельні угоди
международная торговля
торговая политика
формы международной торговли
организованные международные товарные рынки
международные торговые соглашения
international trade
trade policy
forms of international trade
organized international commodity markets
international trade agreements
Abstract: У п`ятому, переробленому та доповненому виданні підручника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі. Висвітлюються сутність та роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку, основні теорії міжнародного торговельного обміну, торговельна політика, організаційні та фінансові аспекти міжнародної торгівлі, нормативно-правове регламентування та практика укладання міжнародних торговельних угод. Підручник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі міжнародної торгівлі.
В пятом переработанном и дополненном издании учебника рассматриваются основные вопросы функционирования и развития современной системы международной торговли. Освещаются сущность и роль международной торговли в экономическом развитии, основные теории международного торгового обмена, торговая политика, организационные и финансовые аспекты международной торговли, нормативно-правовое регламентирование и практика заключения международных торговых соглашений. Учебник предназначен для преподавателей, студентов экономических вузов и факультетов, а также для специалистов-практиков в области международной торговли.
In this training manual the essence and the role of international trade in economic development, the basic theories of international trade exchange, the trade policy, the organizational and financial aspects of international trade, the normative legal regulation and the practice of the conclusion of international trade agreements are examined. For students and academics.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2728
Appears in Collections:Кафедра міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародна торгівля.pdf14,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.