Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2897
Назва: Напрямки вдосконалення системи викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах економічного спрямування
Інші назви: Направления совершенствования системы преподавания учетных дисциплин в высших учебных заведениях экономического направления
Improving teaching accounting disciplines in economic higher education institutions
Автори: Москалюк, Г.О.
Москалюк, А.А.
Moskalyuk, G.
Бібліографічний опис: Москалюк Г. О. Напрямки вдосконалення системи викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах економічного спрямування / Г. О. Москалюк, О. Ю. Чернецька // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2014. – Випуск 7. – С. 101-107.
Дата публікації: 2014
Видавництво: ІПТО НАПТ України
Ключові слова: навчальний процес
облікові дисципліни
мотивація
лекція
практичне заняття
учебный процесс
учетные дисциплины
мотивация
лекция
практическое занятие
learning process
motivation
accounting disciplines
lecture
practical training
Короткий огляд (реферат): Розглянуто організацію та теоретико-методичне обґрунтування системи викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах економічного спрямування, а також напрямки її вдосконалення. Зроблено акценти на необхідності підвищення якості практичної підготовки фахівців з обліку та аудиту в умовах конкуренції, панування податкового тиску, неузгодженого законодавства, поступового впровадження та переходу на Міжнародні стандарти обліку та звітності.
Рассмотрены организация и теоретико-методическое обоснование системы преподавания учетных дисциплин в высших учебных заведениях экономического направления, а также пути её усовершенствования. Сделаны акценты на необходимости повышения качества практической подготовки специалистов по учету и аудиту в условиях конкуренции, господства налогового давления, несогласованного законодательства, постепенного внедрения и перехода на Международные стандарты учета и отчетности.
The article deals with the organization, the theoretical and methodological substantiation of the teaching system of the accounting disciplines in economic higher education institutions and directions of its improvement. The article emphasizes the need to improve the quality of practical training in accounting and audit in the conditions of competition, domination tax pressure, inconsistent legislation, gradual implementation and adoption of International standards of accounting and reporting.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2897
Розташовується у зібраннях:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.