Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3494
Title: Шляхи підвищення ефективності використання інтелектуальної власності підприємств
Other Titles: Пути повышения эффективности использования интеллектуальной собственности предприятий
Ways of increase of efficiency of use of intellectual property of enterprises
Authors: Семенова, В.Г.
Семенова, В.Г.
Semenova, V.
Citation: Семенова В. Г. Шляхи підвищення ефективності використання інтелектуальної власності підприємств / В. Г. Семенова // М-ли Міжн. науково-практичної конференції «Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки» (30–31 січня 2015 року). – Хмельницький: Гельветика, 2015. – С.161-163.
Issue Date: 2015
Publisher: Гельветика
Keywords: нтелектуальна власність
ефективність використання
винаходи
інноваційна діяльність
интеллектуальная собственность
эффективность использования
изобретения
инновационная деятельность
intellectual property
efficiency
invention
innovation
Abstract: Сьогодні все більшого значення для ефективного розвитку вітчизняних підприємств набуває створення та використання інтелектуальної власності підприємства та формування інституту інтелектуальної власності в Україні. Однак сьогодні, на жаль, можна констатувати, про гальмування процесів ефективного використання інтелектуальної власності підприємств. У статті запропоновані основні шляхи підвищення ефективності використання інтелектуальної власності підприємств.
Сегодня все большее значение для эффективного развития отечественных предприятий приобретает создание и использование интеллектуальной собственности предприятия и формирование института интеллектуальной собственности в Украине. Однако сегодня, к сожалению, можно констатировать о торможении процессов эффективного использования интеллектуальной собственности предприятий. В статье предложены основные пути повышения эффективности использования интеллектуальной собственности предприятий.
Today more and more important for the effective development of domestic enterprises is the creation and use of intellectual property and company formation Institute of Intellectual Property in Ukraine. But today, unfortunately, we can say slowing down the effective use of intellectual property companies. In the article the main ways of improving the use of intellectual property companies.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3494
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.