Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3852
Назва: Сутність ефективності в аспекті економічного механізму
Інші назви: Сущность эффективности в аспекте экономического механизма
Summary of efficiency in the context of the economic mechanism
Автори: Тащеєв, Ю.В.
Тащеев, Ю.В.
Tascheev, Y.
Бібліографічний опис: Тащеєв Ю. В. Сутність ефективності в аспекті економічного механізму / Ю. В. Тащеєв // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 10 (230). – С. 171–185.
Дата публікації: 2015
Видавництво: Одеський національний економічний університет
Ключові слова: економічна ефективність
вартість енергоресурсу
ринкова ціна
граничні витрати
зупинні технології
екологічна ефективність
экономическая эффективность
стоимость энергоресурса
рыночная цена
предельные издержки
заслонные технологии
экологическая эффективность
cost-effectiveness
energy costs
market price
the marginal cost
backstop technology
environmental performance
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено поняття ефективність в різних соціально-економічних аспектах. Розглянуто поняття: економічна ефективність; технологічна ефективність; екологічна ефективність (екоефективність); ефективність по Парето; адаптивна ефективність; аллокаційна ефективність; EROEI (енергетична рентабельність). Розглянуто поняття ефективність з позиції «потреб», а також «граничної корисності». Проаналізовано ефект зупинних технологій щодо розподілу ресурсу і формування його вартості. За результатами дослідження зроблено такі висновки. По-перше, поняття ефективність категорія багатогранна, що включає в себе цілий ряд взаємозалежних понять. Розгляд процесу в аспектах зазначених понять дозволяє зробити достовірні висновки про якісні та кількісні техніко-економічні показники досліджуваного процесу. По-друге, розподіл ресурсів, з точки зору поняття ефективність, залежить від інституційних та ринкових форм економічної структури суспільства, які є зовнішнім середовищем для виробничого підприємства. По-третє, досягнення підприємством ефективних техніко-економічних показників представляється можливим за умов використання повною мірою економічного механізму, що припускає організаційну складову і економічні важелі, які впливають на виробничий процес.
В статье исследовано понятие эффективность в разных социально-экономических аспектах. Рассмотрены понятия: экономическая эффективность; технологическая эффективность; экологическая эффективность (экоэффективность); эффективность по Парето; адаптивная эффективность; аллокационная эффективность; EROEI (энергетическая рентабельность). Рассмотрено понятие эффективность с позиции «удовлетворения», а также «предельной полезности». Проанализирован эффект заслонных технологий в отношении распределения ресурса и формировании его стоимости. По результатам исследования сделаны следующие выводы. Во-первых, понятие эффективность категория многогранная, включающая в себя целый ряд взаимозависимых понятий. Рассмотрение процесса в аспектах указанных понятий позволяет сделать достоверные выводы о качественных и количественных технико-экономических показателях исследуемого процесса. Во-вторых, распределение ресурсов, с точки зрения понятия эффективность, зависит от институциональных и рыночных форм экономической структуры общества, которые являются внешней средой для производственного предприятия. В-третьих, достижение предприятием эффективных технико-экономических показателей представляется возможным при условии использования в полной мере экономического механизма, подразумевающего организационную составляющую и экономические рычаги, влияющие на процесс.
In the article the concept investigated efficiency in the various socio-economic aspects. The concepts: economic efficiency; technological efficiency; environmental efficiency (eco-efficiency); Pareto efficiency; adaptive efficiency; allocative efficiency; EROEI (energy profitability), concept efficiency from the perspective of «satisfaction» and «marginal utility». The effects backstop technologies on the distribution of resources and the generation of its value. The study reached the following conclusions. Firstly, the notion of efficiency of multi-faceted category, which includes a number of interrelated concepts. Consideration of these aspects in the concepts allows reliable conclusions about the quality and quantity of technical and economic parameters of the test process. Second, the allocation of resources in terms of the concept of efficiency depends on the institutional and market forms of economic structure of society, which are the external environment for industrial enterprise. Third, achievement, now effective technical and economic indicators seem possible was using fully the economic mechanism that involves an organizational component and the economic levers that influence the process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3852
Розташовується у зібраннях:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Сутність ефективності в аспекті економічного механізму.pdf1,17 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.