Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4251
Назва: Активи комерційного банку: формування та управління на прикладі ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»
Інші назви: Активы коммерческого банка: формирование и управление на примере ОАО «Банк «Финансы и кредит»
Assets of commercial banks: the formation and management of the example of JSC "Bank" Finance and Credit "
Автори: Кистенюк, Г.К.
Дата публікації: 2015
Ключові слова: активи
комерційний банк
управління активами комерційного банку
кредитна політика банку
активы
коммерческий банк
управление активами коммерческого банка
кредитная политика банка
assets
commercial bank
asset management
commercial bank
credit policy of the bank
Короткий огляд (реферат): У роботі узагальнено основні підходи до визначення поняття «активи комерційного банку», «управління активами банку», розглянуто розширену класифікацію активів, проаналізовано основні теорії та методи управління активами. Зроблено аналіз напрямків розміщення та джерел формування активів банку на прикладі ПАТ «Банк «Фінанси та кредит». Подано оцінку ефективності управління активами та основних параметрів здійснення кредитної політики аналізованого банку. Визначено головні проблеми управління активами комерційних банків в Україні. Пропонуються основні напрями вдосконалення управління активами комерційних банків України на сучасному етапі, надаються рекомендації для вирішення проблем управління активами ПАТ «Банк «Фінанси та кредит».
В работе обобщены основные подходы к определению понятия «активы коммерческого банка», «управление активами банка», рассмотрены расширенную классификацию активов, проанализированы основные теории и методы управления активами. Сделан анализ направлений размещения и источников формирования активов банка на примере ОАО «Банк «Финансы и кредит». Дана оценка эффективности управления активами и основных параметров осуществления кредитной политики рассматриваемого банка. Определены главные проблемы управления активами коммерческих банков в Украине. Предлагаются основные направления совершенствования управления активами коммерческих банков Украины на современном этапе, даются рекомендации для решения проблем управления активами ОАО «Банк «Финансы и кредит».
The paper summarizes the main approaches to the definition of "assets of the commercial bank", "asset management bank", considered the extended classification of assets, analyzed the basic theories and methods of asset management. The analysis of the directions of alignment and sources of the bank's assets by the example of JSC "Bank" Finance and Credit ". The estimation of the effectiveness of asset management and the basic parameters of the bank's credit policy is reviewed. It identifies the main problems of asset management of commercial banks in Ukraine. Offers basic directions of improvement of asset management of commercial banks in Ukraine at the present stage, recommendations are made to address the asset management OJSC "Bank" Finance and Credit ".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4251
Розташовується у зібраннях:Факультет фінансів та банківської справиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.