Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4256
Title: Контроль за діяльністю комерційних банків з боку Національного банку України
Other Titles: Контроль за деятельностью коммерческих банков со стороны Национального банка Украины
Control over the activities of commercial banks by the National Bank of Ukraine
Authors: Ковальчук, В.Ю.
Issue Date: 2015
Keywords: комерційні банки
функціонування банків
фінансова система
Україна
коммерческие банки
функционирования банков
финансовая система
Украина
commercial banks
of banks
the financial system
Ukraine
Abstract: Метою дипломної роботи є: вивчення теоретичних засад функціонування банків в фінансовій системі України, аналіз діяльності банків України в контексті забезпечення їх стабільності й ліквідності, обґрунтування основних напрямів зміцнення фінансової стійкості банківських установ, розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи НБУ з проблемними банками.
Целью работы является: изучение теоретических основ функционирования банков в финансовой системе Украины, анализ деятельности банков Украины в контексте обеспечения их стабильности и ликвидности, обоснование основных направлений укрепления финансовой устойчивости банковских учреждений, разработка предложений по совершенствованию работы НБУ с проблемными банками.
The aim is: the study of the theoretical foundations of banks in the financial system of Ukraine, analysis of banks in Ukraine in the context of their stability and liquidity support of the main areas to strengthen the financial stability of the banking institutions, development of proposals for improving the work of the NBU troubled banks.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4256
Appears in Collections:Факультет фінансів та банківської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ковальчук В.Ю. Контроль за діяльністю.pdf117,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.