Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4309
Title: Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
Other Titles: Совершенствование методологии статистического оценивания развития региона
Improvement of the methodology of statistical estimation of the region
Authors: Підгорний, А.З.
Самотоєнкова, О.В.
Семенова, К.Д.
Милашко, О.Г.
Погорєлова, Т.В.
Вітковська, К.В.
Ольвінська, Ю.О.
Готліб, І.Г.
Подгорный, А.З.
Самотоенкова, Е.В.
Семенова, Е.Д.
Мылашко, О.Г.
Погорелова, Т.В.
Витковская, Е.В.
Ольвинская, Ю.О.
Готлиб, И.Г.
Pidgornyy, A.
Samotoenkova, E.
Semenova, K.
Mylashko, O.
Pogorelova, T.
Vitkovs'ka, K.
Olvinskaya, Y.
Hotlib, I.
Keywords: регіон
споживання
заощадження
інвестиції
рівень бідності
туризм
економічні ризики
ринки
підприємництво
регион
потребление
сбережения
инвестиции
уровень бедности
туризм
экономические риски
рынки
предпринимательство
region
consumption
savings
investment
poverty
tourism
economic risks
markets
entrepreneurship
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР / А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова, К. В. Семенова та інші // ОНЕУ; кер. А. З. Підгорний. - 0110U008071. - Одеса, 2015. - 197 с.
Abstract: У звіті представлені результати наукових досліджень кафедри статистики, спрямовані на вдосконалення статистичних методів аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів для розробки нових методичних підходів у статистичному аналізі, пов’язаних з розвитком економіки на регіональному рівні.
В отчете представлены результаты научных исследований кафедры статистики, направленные на совершенствование статистических методов анализа и прогнозирования социально-экономических процессов для разработки новых методических подходов в статистическом анализе, связанных с развитием экономики на региональном уровне.
The report presents the results of research of the Department of Statistics, aimed at improving the statistical methods of analysis and forecasting of socio-economic processes to develop new methodological approaches in statistical analysis related to the development of the economy at regional level.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4309
Appears in Collections:Кафедра статистикиThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.