Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4409
Назва: Актуальні парадигми дослідження наукового тексту
Інші назви: Актуальные парадигмы исследования научного текста
Actual paradigms of research of scientific text
Автори: Висоцька, З.І.
Высоцкая, З.И.
Vysotska, Z.
Бібліографічний опис: Висоцька З. І. Актуальні парадигми дослідження наукового тексту / З. І. Висоцька // Лінгвостилістичні студії / редкол. : C. К. Богдан (голов. ред.) та ін. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – Вип. 3. – С. 43-50.
Дата публікації: 2015
Видавництво: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки
Ключові слова: науковий текст
організація тексту
мовна системність
мовна організація тексту
комунікативна ситуація
екстралінгвальні чинники
научный текст
организация текста
языковая системность
языковая организация текста
коммуникативная ситуация
экстралингвистические факторы
scientific text
organization of text
language system
language organization of text
communicative situation
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто поняття «науковий текст», його організацію. Виокремлено критерії визначення цілого тексту як одиниці спілкування. Охарактеризовано основні підходи до аналізу наукового тексту. Визначено основні аспекти дослідження наукового тексту. Обгрунтовано погляди багатьох українських та зарубіжних учених щодо розуміння тексту як рівня мовної системи.
В статье рассмотрено понятие «научный текст», его организация. Выделены критерии определения целого текста как единицы общения. Охарактеризованы основные подходы к анализу научного текста. Определены основные аспекты исследования научного текста. Обоснованы взгляды многих украинских и зарубежных ученых на понимание текста как уровня языковой системы. Раскрыты особенности познавательного подхода к анализу текста. Актуализирована роль функционально-стилистического подхода к изучению научного текста, синергетического подхода к рассмотрению процессов мышления, представленных в научном тексте. Определены средства выражения диалогической природы текста.
A concept "Scientific text", his organization, is considered in the article. The criteria of determination of whole text as units of commonunication are distinguished. The basic going of the analysis of scientific text is described. The basic aspects of research of scientific text are certain. The looks of many Ukrainian and foreign scientists are reasonable to understanding of text as a level of the language system. The features of the cognitive going are exposed near the analysis of text. The role of the functionally-stylistic going is distinguished near the study of scientific text, synergetics going near consideration of the thinking processes presented in scientific text. Facilities of expression of dialogic nature of text are certain.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4409
Розташовується у зібраннях:Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Актуальні парадигми дослідження наукового тексту.pdf140,68 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.