Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4568
Title: Питання мовної експресивності у текстах наукового мовлення
Other Titles: Вопросы языковой экспрессивности в текстах научной речи
Issues or to which language expressiveness in the text of scientific speech
Authors: Ковальська, Н.А.
Ковальская, Н.А.
Kovalska, N.
Keywords: експресивність
експресивний синтаксис
дискурс
економічний дискурс
наукове мовлення
экспрессивность
экспрессивный синтаксис
дискурс
экономический дискурс
научная речь
expressivity
expressional syntax
discourse
economic discourse
scientific speech
Issue Date: 2015
Publisher: Київ: Вид-во Європейського університету
Citation: Ковальська Н. А. Питання мовної експресивності у текстах наукового мовлення / Н. А. Ковальська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 24 квітня 2015 р.; у 2-х т. / редкол.: І. І. Тимошенко (від. ред.) та ін. - Київ: Вид-во Європейського університету, 2015. - Т. 2. - С. 293-295.
Abstract: Досліджено питання наявності експресивності в наукових текстах економічного дискурсу. Визначено основні характеристики категорії експресивності.
Исследован вопрос наличия экспрессивности в научных текстах экономического дискурса. Определены основные характеристики категории экспрессивности.
The question of the presence of expressiveness in scientific texts of economic discourse. Defined the main characteristics of the category of expressivity.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4568
Appears in Collections:Кафедра языковой и психолого-педагогической подготовкиThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.