Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4593
Title: Економічна теорія: політична економія
Other Titles: Экономическая теория: политическая экономия
Economic theory: political economy
Citation: Економічна теорія: політична економія: навчальний посібник / за заг. ред. М. І. Звєрякова. – Одеса: Атлант, 2014. – 338 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Атлант
Keywords: виробництво
економічні закони
товар
гроші
праця
капітал
заробітна плата
нагромадження капіталу
прибуток
production
economic laws
commodity
money
labor
capital
wage
capital accumulation
profit
Abstract: Сучасні умови господарювання висувають нові вимоги до рівня економічної підготовки спеціалістів. Велике значення надається розвитку економічного мислення, глибокому вивченню студентами політичної економії, що, в кінцевому підсумку, повинно знайти відображення в компетенціях майбутніх фахівців. Навчальний посібник дає можливість студентам самостійно засвоїти основні положення курсу політичної економії, виявити закономірності розвитку товарного виробництва, його еволюцію в капіталістичне товарне виробництво, виділити етапи його руху від періоду вільної конкуренції до появи і посилення монополій та переходу до державно-монополістичного капіталізму. Теоретичний матеріал кожної теми супроводжується визначенням понять та категорій, питаннями для самостійного контролю знань, висновками, що узагальнюють та систематизують викладений матеріал. Адресується науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів економічного профілю та всім, хто цікавиться проблемами економічної теорії.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4593
Appears in Collections:Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економічна теорія політична економія.pdf2,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.