Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5013
Title: Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту на підприємстві
Other Titles: Проблемы и перспективы развития внутреннего аудита на предприятии
Problems and prospects of development of internal audit in the enterprise
Authors: Артюх, О.В.
Артюх, О.В.
Artyuh, O.
Keywords: внутрішній аудит
функціонування системи внутрішнього контролю
проблемні питання
напрями розвитку
внутренний аудит
функционирование системы внутреннего контроля
проблемные вопросы
пути развития
internal audit
the functioning of the internal control system
issues
directions of development
Issue Date: 2016
Publisher: НО «Перспектива»
Citation: Артюх О. В. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту на підприємстві / О. В. Артюх, А. В. Волинець // Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (6-7 травня 2016 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 64-68.
Abstract: В роботі окреслена проблематика внутрішнього аудиту та доведено, що в сучасних умовах господарювання вкрай важливими є питання розвитку внутрішнього аудиту як специфічного виду внутрішнього контролю, завданням якого є виявлення відхилень в обліку і звітності, розробка рекомендацій щодо їх усунення.
В работе обозначена проблематика внутреннего аудита и доведено, что в современных условиях хозяйствования очень важны вопросы развития внутреннего аудита как специфического вида внутреннего контроля, задачей которого является выявление отклонений в учете и отчетности, разработка рекомендаций по их устранению.
In working these problems are the internal audit and informed that in modern conditions of managing are very important issues of development of internal audit as a specific type internal control, whose task is to detect anomalies in accounting, development of recommendations on their elimination.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5013
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.