Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5018
Title: Необоротні матеріальні активи: методичні аспекти аудиторської перевірки
Other Titles: Необоротные материальные активы: методические аспекты аудиторской проверки
Tangible assets: methodological aspects of the audit
Authors: Артюх, О.В.
Артюх, О.В.
Artyuh, O.
Keywords: необоротні матеріальні активи
аудит
методика
удосконалення аудиторського контролю
необоротные материальные активы
аудит
методика
совершенствование аудиторского контроля
tangible assets
audit methodology
improvement of audit control
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Артюх О. В. Необоротні матеріальні активи: методичні аспекти аудиторської перевірки / О. В. Артюх, Г. В. Бондар // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації: тези доповідей ІІ міжнародної студентської науково-практичної інтернет конференції. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – Ч. 1. – С. 259-261.
Abstract: У роботі визначено основні методичні аспекти аудиторської перевірки необоротних матеріальних активів. Доведено, що вирішення поставлених методичних завдань в цілому буде сприятиме прийняттю оптимальних рішень у сфері фінансового контролю.
В работе определены основные методические аспекты аудиторской проверки необоротных материальных активов. Обосновано, что решение поставленных методических задач в целом будет способствовать принятию оптимальных решений в сфере финансового контроля.
The study also identified the main methodological aspects of the audit of non-current tangible assets. It is proved that the solution of methodical tasks as a whole will contribute to making optimal decisions in the sphere of financial control.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5018
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.