Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/516
Назва: Аналітичне дослідження сучасного стану готельного господарства
Інші назви: Аналитическое исследование современного состояния гостиничного хозяйства
Analytical research of the modern state of hotel economy
Автори: Подвальна, Н.Е.
Подвальная, Н.Э.
Podvalna, N.
Бібліографічний опис: Подвальна Н. Е. Аналітичне дослідження сучасного стану готельного господарства / Н. Е. Подвальна // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 28 – 29 квіт. 2011 р.). – Луганськ: ЛНУ, 2011. – Вип. 6. - Т. 1. - С. 102–111.
Дата публікації: 2011
Видавництво: Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
Ключові слова: готельне господарство
управлінські рішення
аналітичне дослідження
ефективність
гостиничное хозяйство
управленческие решения
аналитическое исследование
эффективность
hotel economy administrative decisions
analytical research
efficiency
Короткий огляд (реферат): В статті розглянуто питання та можливості застосування інформації аналітичних досліджень як під час прийняття управлінських рішень з метою покращення ефективного функціонування підприємств готельного господарства так і під час розробки економічної стратегії їх розвитку та виявлено, що особливої уваги набувають питання вдосконалення методологічного та методичного забезпечення управління діяльністю підприємств готельного господарства. В статье рассмотрены вопросы и возможности применения информации аналитических исследований как во время принятия управленческих решений с целью улучшения эффективного функционирования предприятий гостиничного хозяйства, так и во время разработки экономической стратегии их развития и обнаружено, что особенное внимание приобретают вопросы совершенствования методологического и методического обеспечения управления деятельностью предприятий гостиничного хозяйства. In the article questions and possibilities of application of information of analytical researches are considered as during acceptance of administrative decisions with the purpose of improvement of the effective functioning of enterprises of hotel economy so during development of economic strategy of their development and it is discovered that the special attention is acquired by the questions of perfection of the methodological and methodical providing of management by activity of enterprises of hotel economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/516
Розташовується у зібраннях:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.