Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/520
Title: Організація та методика економічного аналізу
Authors: Волкова, Н.А.
Подвальна, Н.Е.
Волкова, Н.А.
Подвальная, Н.Э.
Volkova, N.
Podvalna, N.
Citation: Волкова Н. А. Організація та методика економічного аналізу: навч. посібник / Н. А. Волкова, Н. Е. Подвальна. – Одеса: ОНЕУ, 2013. - 267 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: економічний аналіз
методика економічного аналізу
організація економічного аналізу
прийоми економічного аналізу
система управління підприємством
управління підприємством
методи економічного аналізу
economic analysis
Methods of Economic Analysis
Organization of Economic Analysis
methods of economic analysis
enterprise management system
enterprise Management
methods of economic analysis
Abstract: Навчальний посібник з дисципліни „Організація та методика економічного аналізу” підготовлений вперше відповідно до програми навчальної дисципліни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлені теоретичні і практичні аспекти організації і методики економічного аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні, організаційні та методичні питання розглядаються у взаємозв’язку: від методів та методик, прийомів економічного аналізу та організації його на підприємстві; задач виробництва та реалізації продукції, товарів та послуг до визначення фінансових результатів діяльності та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник базується на чинних в Україні законодавчих і нормативних актах, методичних та інструктивних документах з питань бухгалтерського обліку й аналізу. За змістом він відповідає програмі навчальної дисципліни «Економічний аналіз» та «Організація та методика економічного аналізу». Значна увага приділяється інтерпретації показників звітності та трактуванню результатів дослідження з позиції економічного аналізу. Усі методики проілюстровані наскрізним прикладом. Для кожної теми надано контрольні запитання та тестові завдання. Навчальний посібник може бути використано викладачами та студентами економічних спеціальностей, а також фахівцями з економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та менеджменту.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/520
ISBN: 978-966-2361-92-6
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.