Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5217
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМоскалюк, Г.О.-
dc.contributor.authorМоскалюк, А.А.-
dc.contributor.authorMoskalyuk, H.-
dc.date.accessioned2016-10-27T06:14:29Z-
dc.date.available2016-10-27T06:14:29Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationМоскалюк Г. О. Принципи підготовки звітності у сфері сталого розвитку / Г. О. Москалюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 180-183.ru_RU
dc.identifier.urihttp://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5217-
dc.description.abstractРозглянуто принципи підготовки нефінансової звітності, поділені на дві групи: принципи визначення змісту звіту та принципи забезпечення якості звіту. Акцентовано увагу на cкладності процесу підготовки нефінансової звітності, і тому передбачає побудову такої системи, в межах якої стійко відбуватиметься планування, взаємодія з зацікавленими сторонами, збір та аналіз інформації, формування звітності тощо.ru_RU
dc.description.abstractРассмотрены принципы подготовки не финансовой отчётности, разделённые на две группы: принципы определения содержания отчёта и принципы обеспечения качества отчёта. Акцентировано внимание на сложности процесса подготовки не финансовой отчётности, и поэтому предполагает построение такой системы, в рамках которой устойчиво будет происходить планирование, взаимодействие с заинтересованными сторонами, сбор и анализ информации, формирование отчётности и т. д.-
dc.description.abstractThe principles of non-financial reporting divided into two groups: principles for defining report content and principles for ensuring report quality. The attention is focused on the fact that the process of preparing non-financial reporting is very complex, and therefore planning, interaction with stakeholders, gathering and analysing information, reporting have to be in it.-
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherОдеський національний економічний університетru_RU
dc.subjectнефінансова звітністьru_RU
dc.subjectсталий розвитокru_RU
dc.subjectсоціальна відповідальністьru_RU
dc.subjectвідкритість бізнесуru_RU
dc.subjectGRI-принципиru_RU
dc.subjectістотністьru_RU
dc.subjectпорівнянністьru_RU
dc.subjectзацікавлені сторониru_RU
dc.subjectнефинансовая отчетностьru_RU
dc.subjectустойчивое развитиеru_RU
dc.subjectсоциальная ответственностьru_RU
dc.subjectоткрытость бизнесаru_RU
dc.subjectGRI-принципыru_RU
dc.subjectсущественностьru_RU
dc.subjectсопоставимостьru_RU
dc.subjectзаинтересованные стороныru_RU
dc.subjectsustainability reportingru_RU
dc.subjectsustainable developmentru_RU
dc.subjectsocial responsibilityru_RU
dc.subjectopenness of business GRI-principlesru_RU
dc.subjectmaterialityru_RU
dc.subjectcomparabilityru_RU
dc.subjectstakeholdersru_RU
dc.titleПринципи підготовки звітності у сфері сталого розвиткуru_RU
dc.title.alternativeПринципы подготовки отчетности в области устойчивого развитияru_RU
dc.title.alternativeThe principles of preparation in the field of sustainable developmentru_RU
dc.typeConference Abstractru_RU
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.