Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5494
Title: Нарахування амортизації основних засобів у податковому та бухгалтерському обліку
Other Titles: Начисление амортизации основных средств в налоговом и бухгалтерском учете
Depreciation of fixed assets tax and accounting
Authors: Артюх, О.В.
Артюх, О.В.
Artyuh, O.
Keywords: основні засоби
амортизація
бухгалтерський та податковий облік
основные средства
амортизация
бухгалтерский и налоговый учет
fixed assets
depreciation
accounting and tax accounting
Issue Date: 2016
Publisher: Аналітичний центр «Нова Економіка»
Citation: Артюх О. В. Нарахування амортизації основних засобів у податковому та бухгалтерському обліку / О. В. Артюх, Л. В. Кукава // Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопада 2016 р.). У 2-х частинах. – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 2. – С. 28-32.
Abstract: Робота присвячена виявленню проблематики нарахування амортизації основних засобів у підсистемах обліку.
Работа посвящена выявлению проблематики начисления амортизации основных средств в подсистемах учета.
The work is devoted to identifying issues of depreciation of fixed assets in the accounting subsystems.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5494
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.