Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5950
Назва: Прогнозування грошових потоків підприємства на основі принципу балансу змінних
Інші назви: Прогнозирование денежных потоков предприятия на основе принципов баланса переменных
The forecasting cash flows of the enterprise based on the principles of balance variables
Автори: Янковий, О.Г.
Кошельок, Г.В.
Янковой, А.Г.
Кошелёк, Г.В.
Yankovyi, O.
Koshelek, G.
Бібліографічний опис: Янковий О. Г. Прогнозування грошових потоків підприємства на основі принципу балансу змінних / О. Г. Янковий, Г. В. Кошельок // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. – Вип.. 2 (49). – С. 309-315.
Дата публікації: 2017
Видавництво: Ужгородський національний університет
Ключові слова: надходження
відтік
грошові кошти
грошовий потік
прогнозування
трендова модель
предиктор
поступления
отток
денежные средства
денежный поток
прогнозирования
трендовая модель
предиктор
income
the outflow of funds
cash flow
forecasting
trend model
the predictor
Короткий огляд (реферат): Розглядаються проблеми прогнозування змінних, які пов'язані балансовими рівностями. Визначено процес прогнозування, який складається з двох стадій. Запропоновано принцип відбору рівнянь відповідно до якості характеристик вирівнювання та за умовою дотримання балансової рівності. Досліджено надходження, відтік грошових коштів і чистий грошовий потік ПАТ «Одескабель» за 2004-2015 рр. за допомогою трендових моделей і проведено прогнозування даних показників з використанням принципу балансу змінних. Доведено, що чим ближче розбаланс прогнозу до нуля, тим більше підстав вважати саме цю комбінацію функцій найкращим предиктором і, навпаки.
Рассматриваются проблемы прогнозирования переменных, связанных балансовыми равенствами. Уточнен процесс прогнозирования, который состоит из двух стадий. Предложен принцип отбора уравнений в соответствии с качеством характеристик выравнивания и при условии соблюдения балансового равенства. Исследованы поступления, отток денежных средств и чистый денежный поток ПАО «Одескабель» за 2004-2015 гг. с помощью трендовых моделей и проведено прогнозирование данных показателей с использованием принципа баланса переменных. Доказано, что чем ближе разбаланс прогноза к нулю, тем больше оснований считать именно эту комбинацию функций лучшим предиктором и наоборот.
The problems of forecasting variables of balance equations are considered. The forecasting process, which consists of two stages, is refined. The principle of selection the equations in accordance with the quality equalization features and subject to the balance of equality are proposed. Cash proceeds, cash outflow and net cash flow of the public company “Odeskabel” for 2004-2015 were studied using the trend forecasting models and these indicators with balance principle variables were conducted. It is proved that the closer is the forecast imbalance to zero, the more reason to believe it is this combination of functions the best predictor, and vice versa.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5950
Розташовується у зібраннях:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.