Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5952
Title: Follow-up of universities, participating in the tuning project
Other Titles: Подальша діяльність університетів, які приймають участь у проекті Тюнінг
Дальнейшая деятельность университетов, которые принимают участие в проекте Тюнинг
Authors: Kuklinova, T.
Куклінова, Т.В.
Куклинова, Т.В.
Citation: Kuklinova T. Follow-up of universities, participating in the tuning project / T. Kuklinova // Проблеми та шляхи забезпечення якості економічної освіти в умовах євро інтеграції: матеріали науково-методичної конференції. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2017. – С.129-132.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: efficiency
stimulation
Tuning
Tuning Methodology
Tuning Information Point
Tuning Center
ефективність
стимулювання
Тюнінг
методики Тюнінг
інформаційна точка
Тюнінг-Центр
эффективность
стимулирование
Тюнинг
методики Тюнинг
информационная точка
Тюнинг-Центр
Abstract: Problems conditions for implementation methodology tuning, which makes the learning process for the formation of competent and competitive professionals meet international and domestic standards of modern labor market were analyzed.
Проблеми створення умов для реалізації методології tuning, який спрямовує навчальний процес на формування компетентних, конкурентоспроможних фахівців, які відповідають міжнародним і вітчизняним стандартам сучасного ринку праці були проаналізовані.
Проблемы создания условий для реализации методологии tuning, который направляет учебный процесс на формирование компетентных, конкурентоспособных специалистов, соответствующих международным и отечественным стандартам современного рынка труда были проанализированы.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5952
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Follow-up of universities, participating in the tuning project.pdf94,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.