Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6698
Title: Модель регулювання гендерної рівності в Україні
Other Titles: Модель регулирования гендерного равенства в Украине
Model of gender equality regulation in Ukraine
Authors: Табанова, А.І.
Табанова, А.И.
Tabanova, A.
Citation: Табанова А. І. Модель регулювання гендерної рівності в Україні / А. І. Табанова, Л. В. Беляєв, В. М. Беспалов // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти: матер. щорічн. наук.-практ. конф., 26 травня 2017 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 8-11.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Keywords: гендерна рівність
індекс гендерної рівності
моделювання
імітаційна модель регулювання гендерної рівності
гендерное равенство
индекс гендерного равенства
моделирование
имитационная модель регулирования гендерного равенства
gender equality
gender equality index
modeling
simulation model of gender equality regulation
Abstract: У тезах аналізується стан гендерної рівності в Україні на основі представництва жінок в органах державної влади різних рівнів, представництва в бізнесі, доступу до освіти та захисту материнства, запропоновано модель оптимізації загального рівня індексу гендерної рівності.
В тезисах анализируется состояние гендерного равенства в Украине на основе представительства женщин в органах государственной власти разных уровней, представительства в бизнесе, доступа к образованию и защите материнства, предложена модель оптимизации общего уровня индекса гендерного равенства.
The statement of gender equality in Ukraine is analyzed from women's representation in government departments of different levels, in the business, access to education and maternity protection, a model for the overall level of the gender equality index optimization is proposed.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6698
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Модель регулювання гендерної рівності в Україні.pdf515,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.