Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7074
Назва: Економіко-інституціональні засади удосконалення політики формування доходів населення
Інші назви: Экономико-институциональные основы совершенствования политики формирования доходов населения
Economic and institutional principles of improvement of shaping income policy of the population
Автори: Богданова, Т.І.
Збрицька, Т.П.
Іванова, Л.В.
Йолкіна, О.В.
Карпенко, Н.В.
Колесник, О.І.
Крівцова, М.С.
Никифоренко, В.Г.
Новицький, М.В.
Перепельчук, Т.В.
Сало, Я.В.
Сафонов, В.В.
Сорока, О.В.
Табанова, А.І.
Бережна, О.Ю.
Семикіна, А.В.
Bogdanova, T.
Zbritska, T.
Ivanova, L.
Iolkina, O.
Karpenko, N.
Kolesnik, O.
Krivtsova, M.
Nikiforenko, V.
Novitsky, M.
Perepelchuk, T.
Salo, I.
Safonov, V.
Soroka, O.
Tabanova, A.
Berezhna, A.
Semykina, A.
Бібліографічний опис: Економіко-інституціональні засади удосконалення політики формування доходів населення: монографія / Т. І. Богданова, Т. П. Збрицька, Л. В. Іванова / за ред. Ю. М. Кулікова. – Одеса, 2017. – 357 с.
Дата публікації: 2017
Ключові слова: доходи населення
політика доходів
національний доход
мінімальна заробітна плата
середньодушові доходи населення
прожитковий мінімум
диференціація доходів населення
соціальний захист
гендерна диференціація доходів
доходы населения
политика доходов
национальный доход
минимальная заработная плата
среднедушевые доходы населения
прожиточный минимум
дифференциация доходов населения
социальная защита
гендерная диференциация доходов
income
income policy
national income
minimal wage
living wage
income differentiation
social protection
gender differentiation of incomes
Короткий огляд (реферат): У монографії надано авторське бачення визначальних теоретичних позицій щодо методології та методики дослідження економіко- інституціональних умов формування доходів населення в державній і регіональній соціальній політиці. Проведено аналіз та оцінка економіко-інституціональних умов формування доходів населення, у тому числі з врахуванням специфіки Одеської області. Визначено пропозиції, напрями та шляхи регуляторного впливу економіко-інституціональних умов на удосконалення політики формування доходів населення.
В монографии дано авторское видение определяющих теоретических позиций по методологии и методике исследования экономико- институциональных условий формирования доходов населения в государственной и региональной социальной политике. Проведен анализ и оценка экономико-институциональных условий формирования доходов населения, в том числе с учетом специфики Одесской области. Определены предложения, направления и пути регуляторного влияния экономико-институциональных условий на совершенствование политики формирования доходов населения.
The monograph gives the author's vision of defining theoretical positions regarding the methodology and methodology of the study of the economic and institutional conditions for the formation of incomes in the state and regional social policy. The analysis and estimation of the economic-institutional conditions for the formation of incomes, including taking into account the specifics of the Odessa region, was carried out. The proposals, directions and ways of the regulatory influence of the economic-institutional conditions on the improvement of the income generation policy are determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7074
Розташовується у зібраннях:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Економіко-інституціональні засади удосконалення політики.pdf14 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.