Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7422
Title: Інноваційна методика викладання вищої математики майбутнім економістам
Other Titles: Инновационная методика преподавания высшей математики будущим экономистам
Innovative methods of teaching higher mathematics to future economists
Authors: Чернишев, В.Г.
Шинкаренко, В.М.
Чернышев, В.Г.
Шинкаренко, В.Н.
Chernyshev, V.
Shynkarenko, V.
Citation: Чернишев В. Г. Інноваційна методика викладання вищої математики майбутнім економістам / В. Г. Чернишев, В. М. Шинкаренко, Д. В. Окара, Л. В. Шинкаренко // Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід: міжнародна конференція: в 2-томах (21-24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія). – Дніпро-Відень, 2017. – Т. 1. – С. 170-176.
Issue Date: 2017
Keywords: інновація
якість освіти
теорія вартості
інформаційно-комунікаційні технології
инновация
качество образования
теория стоимости
информационно-коммуникационные технологии
innovation
quality of education
value theory
information and communication technologies
Abstract: У статті запропоновано інноваційну методику викладання курсу "Вища математика для економістів", що ґрунтується на принципах професійної орієнтації та застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Наведена методика сприяє зростанню рівня мотивації навчання вищої математики майбутніми економістами. Особлива увага приділяється методиці викладання учбового матеріалу.
В статье предложена инновационная методика преподавания курса «Высшая математика для экономистов», которая базируется на принципах профессиональной ориентации и использования информационно-коммуникационных технологий. Приведенная методика способствует повышению уровня мотивации изучения высшей математики будущими экономистами. Особое внимание уделено методике изложения учебного материала.
The article proposes an innovative methodology for teaching the course "Higher mathematics for economists", which is based on the principles of professional orientation and use of information and communication technologies. This method helps to increase the level of motivation for studying higher mathematics by future economists. Particular attention is paid to the methodology of presentation of the educational material.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7422
Appears in Collections:Кафедра математичних методів аналізу економікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.