Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7867
Title: Формування собівартості виробництва та облікова політика підприємства
Other Titles: Formation of cost of production and accounting policy of the enterprise
Authors: Кубік, В.Д.
Kybik, V.
Keywords: собівартість виробництва
витрати
облік
ПСБО
класифікація витрат
принципи обліку
cost of production
costs
accounting
PSAPs
cost classification
accounting principles
Issue Date: 2018
Publisher: ЛТЕУ
Citation: Формування собівартості виробництва та облікова політика підприємства / В. Д. Кубік // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції / [відп. за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Бачинський В.І.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – С. 160-162.
Abstract: Досліджено питання формування облікової політики в частині витрат на виробництво, яка має величезне значення для ефективної організації бухгалтерського обліку, тому що доцільність, обґрунтованість та деталізація процесу обліку виробничих витрат потрібна для ухвалення управлінських рішень, визначення фактичної ефективності організаційно-технічних заходів щодо розвитку й вдосконалення виробництва.
The question of formation of accounting policy in the part of production costs, which is of great importance for the effective organization of accounting, is investigated because expediency, justification and detail of the process of accounting for production costs is necessary for the adoption of managerial decisions, the determination of the actual effectiveness of organizational and technical measures for the development and improvement of production.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7867
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерского учёта и аудитаThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.