Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7957
Title: Методи та засоби підвищення мовленнєвих компетенцій з іноземної мови в практичній діяльності майбутніх економістів
Other Titles: Methods and tools of raising language competencies of a foreign language in the practical activity of future economists
Authors: Керекеша, О.В.
Карпова, О.О.
Барабаш, Ю.Г.
Причина, Ю.В.
Галашова, О.Г.
Бадюл, Л.М.
Шостак, І.І.
Дідур, Ю.І
Заволока, С.І.
Кот, М.І.
Руденко, Г.О.
Яслинська, К.М.
Kerekesha, O.
Karpova, O.
Barabash, Y.
Prichina, Y.
Galashova, O.
Badyul, L.
Shostak, I.
Didur, Y.
Zavoloka, S.
Kot, M.
Rudenko, A.
Yaslinskaya, K.
Citation: Методи та засоби підвищення мовленнєвих компетенцій з іноземної мови в практичній діяльності майбутніх економістів: монографія / О. В. Керекеша, О. О. Карпова, К. В. Лесневська [та інш.] / ред. О. В. Керекеша. – Одеса: «Атлант ВОИ СОИУ», 2017. – 147 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Атлант ВОИ СОИУ
Keywords: мовленнєва компетенція
іноземна мова
студенти-економісти
мотивація
професійно-орієнтоване навчання
соціокультурна компетенція
language competence
foreign language
economics students
motivation
professionally-oriented teaching
socio-cultural competence
монографія
Abstract: На різних стадіях роботи використовується комплекс наукових методів педагогічного дослідження: аналіз, порівняння, узагальнення наукової інформації з проблеми дослідження, навчально-методичної та нормативної документації, метод теоретичного аналізу і синтезу на етапах вивчення мети, предмета, гіпотези, завдань дослідження, метод моделювання для розробки моделі формування мовленнєвих компетенцій студентів-економістів, педагогічний експеримент (констатуючий та формуючий) та узагальнення його результатів із використання методів статистичної обробки наукових даних.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7957
Appears in Collections:Кафедра іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.