Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7986
Title: Місцеві податки і збори та їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів України
Other Titles: Local taxes and fees and their role in the formation of revenues of local budgets of Ukraine
Authors: Кунділовська, Н.В.
Keywords: місцеві податки і збори
місцевий бюджет
податкові надходження
податок на майно
єдиний податок
прибуток
доходи бюджету
local taxes
fees
local budget
tax revenues
property tax
income tax
income
budget revenues
Issue Date: 2017
Abstract: У роботі розглядаються теоретичні аспекти формування, розвитку, а також економічна сутність місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів України, джерела доходів місцевих бюджетів, зокрема місцевих податків і зборів, податкових надходжень з податку намарно та єдиного податку, визначено фактори, що впливають на розмір податкових надходжень від майнових та єдиного податків. Оцінено фіскальну ефективність найвагоміших бюджетоутворюючих податків, здійснено обґрунтування адаптації зарубіжного досвіду у сфері місцевого оподаткування до вітчизняної системи оподаткування та розглянуто шляхи підвищення ефективності місцевого оподаткування. Одержані результати можуть бути використані при плануванні дохідної частини місцевих бюджетів, а також при розробці й удосконаленні законодавчих актів України з питань Місцевих бюджетів.
Master’s research paper consists of three sections. The topic of the study is the process of collection local taxes and fees in Ukraine. Research paper covered theoretical aspects of the formation, development, as well as the economic essence of local taxes and fees in the formation of local budget of Ukraine, sources of local budget revenues, in particular local taxes and fees, tax revenues from taxes and income taxes, are considered, factors influencing the size are determined tax revenues from property and income taxes. The fiscal efficiency of the most important budget-forming taxes is evaluated, the justification of the adaptation of foreign experience in the field of local taxation on the domestic taxation system and the way of increasing the efficiency of local taxation are considered. The given results can be used in planning the revenue part of local budgets, as well as in developing and improving legislative acts of Ukraine on local budgets.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7986
Appears in Collections:Факультет фінансів та банківської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота.pdf229,55 kBAdobe PDFView/Open
Реферат.pdf182,72 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.