Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10004
Title: Економіка та організація підприємницької діяльності
Other Titles: Economics and organization of business activity
Authors: Сментина, Н.В.
Балджи, М.Д.
Доброва, Н.В
Клєвцєвич, Н.А.
Маркітан, О.С.
Осипова, М.М.
Однолько, В.О.
Фіалковська, А.А.
Smentyna, N.
Baldzhy, M.
Dobrova, N.
Klievtsievych, N.
Markitan, O.
Osypova, M.
Odnolko, V.
Fialkovska, A.
Keywords: підприємницька діяльність
організаційно-правова форма
договір
статутний капітал
витрати
планування
business activity
legal form
contract
share capital
costs
planning
навчальний посібник
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Гуляєва В.М.
Citation: Економіка та організація підприємницької діяльності: навч. посібник / за заг. ред. д.е.н. Н. В. Сментини. – Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2019. – 320 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни «Економіка та організація підприємницької діяльності» для студентів освітньо-професійної програми «Економіка та планування бізнеса» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня. Навчальний посібник містить теоретичні матеріали щодо основ підприємницької діяльності, які дають змогу виробити вміння та набути навичок практичного застосування технологій організації підприємницької діяльності та управління нею. Читачі мають змогу ознайомитися з поняттям підприємницької діяльності, нормативно-правовою регламентацією вимог відносно її організації, особливостями формування стартового капіталу для бізнесу, управління фінансами підприємства, планування поточних витрат на підприємстві та політикою ціноутворення, а також з факторами банкрутства підприємства і заходами щодо їх запобігання. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також стане в нагоді широкому колу фахівців та бізнес-початківців для вивчення питань щодо організації підприємницької діяльності.
The textbook is prepared in accordance with the "Economics and organization of business activity" discipline program for students of "Economics and Business Planning" educational program of "Entrepreneurship, trade and exchange activity" specialty. The textbook contains theoretical materials on the basics of business activity The publication is aimed for students of economic specialties of higher education institutions and also will be useful for a wide range of professionals and business beginners to study the issues of business organization.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10004
ISBN: 978-617-7503-62-0
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесомThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.