Кафедра экономики, права и управления бизнесом : [403] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 403
Предварительный просмотрДата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018Ефективність управлінських рішень при реалізації проекту функціонування екологічно небезпечного підприємстваБалджи, М.Д.; Baldzhy, M.
2018Прийняття управлінських рішень при передбаченні ризикованих ситуації та забезпеченні економічної безпеки в регіонахБалджи, М.Д.; Baldzhy, M.
2018Prospects for the development of retail networks in the Ukrainian retail sales marketBaldzhy, M.; Odnolko, V.; Балджи, М.Д.; Однолько, В.О.
2018Антикризове управління використанням ресурсного потенціалу регіонуБалджи, М.Д.; Baldzhy, M.
2018Використання Due Diligence в обґрунтуванні передінвестиційних рішень у секторах національної економікиБалджи, М.Д.; Доброва, Н.В.; Карпов, В.А.; Сілічєва, Н.Є.; Репушевська, Ю.О.; Гейко, Л.М.; Бойко, О.С.; Маркітан, О.С.; Сментина, Н.В.; Клєвцєвич, Н.А.; Фіалковська, А.А.; Каражия, Е.А; Однолько, В.О.; Горбаченко, С.А.; Baldzhy, M.; Dobrova, N.; Karpov, V.; Silichieva, N.; Repushevska, Yu.; Heiko, L.; Boiko, O.; Markitan, O.; Smentyna, N.; Klievtsievych, N.; Fialkovska, A.; Karazhyia, E.; Odnolko, V.; Horbachenko, S.
2018Mеханізм прогнозування соціо-еколого-економічної безпеки на рівні регіонуБалджи, М.Д.; Baldzhy, M.
2018Маркетинг регіонів як фактор інвестиційної привабливостіБалджи, М.Д.; Baldzhy, M.
2018Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденціїКотова, І.М.; Павлова, Т.В.; Kotova, I.; Pavlova, T.
2018Екологічна безпека як основа сталого розвитку державиКотова, І.М.; Kotova, I.
2018Забезпечення інвестиційної привабливості підприємств на основі їх реструктуризаціїПавлова, Т.В.; Котова, І.М.; Pavlova, T.; Kotova, I.
2018Стратегічне планування збалансованого розвитку міста Подільська до 2025 рокуЗвєряков, М.І.; Ковальов, А.І.; Кухарська, Н.О.; Бабій, О.М.; Каражия, Е.А.; Карпов, В.А.; Клєвцєвич, Н.А.; Корольова, Т.С.; Котова, І.М.; Павлова, Т.В.; Тарасова К.І.; Zveryakov, M.; Kovalev, A.; Kuxarska, N.; Babiy, O.; Karazhya, E.; Karpov, V.; Klevcevich, N.; Koroleva, T.; Kotova, I.; Pavlova, T.; Tarasova, K.
2018Фондоозброєність у машинобудуванні України: реальність і оптимальністьЯнковий, О.Г.; Янковий, В.О.; Yankovoy, A.; Yankovoy, V.
2018Нормативно-правовий механізм забезпечення стратегічного планування регіонального розвиткуКухарська, Н.О.; Клевцевич, Н.А.; Kuharskaya, N.; Klevcevich, N.
2018Глобальні тенденції і проблеми розвитку освітиТкачук, А.С.; Tkachuk, A.
2018Вплив інтеграційних процесів на планування місцевого економічного розвиткуСментина, Н.В.; Smentyna, N.
2018Захист інтелектуальної власності в бізнесіТкачук, А.С.; Tkachuk, A.
2018Особенности использования музыкальных произведений в гостиницахТкачук, А.С.; Ткачук, А.С.; Tkachuk, A.
2018Особливості правової охорони творів архітектури як об’єктів авторського праваТкачук, А.С.; Tkachuk, A.
2018Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи-
2018Кон’юнктурний супровід інноваційної продукції та послугКарпов, В.А.; Литовченко, І.Л.; Сотніков, Ю.М.; Білоус, О.Ю.; Шкурупська, І.О.; Авдієнко, Я.А.; Федорова, Т.О.; Жарська, І.О.; Фіалковська, А.А.; Karpov, V.; Lytovchenko, I.; Sotnikov, Y.; Bilous, O.; Shkurupska, I.; Avdiienko, Y.; Zharska, I.; Fialkovska, A.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 403