Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10920
Title: Stem vs steam: освітні пріоритети в контексті розвитку smart-суспільства
Other Titles: Stem vs steam: educational priorities in the context of smart-society development
Authors: Юшкевич, Ю.С.
Yushkevych, Y.
Citation: Юшкевич Ю. С. Stem vs steam: освітні пріоритети в контексті розвитку smart-суспільства / Ю. С. Юшкевич // Освіта та соціалізація особистості : матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції. – Одеса: ДЗ «ПНПУ ім. К. Д. Ушинського», 2019. – С. 48-49.
Issue Date: 2019
Publisher: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського
Keywords: гуманітарний підхід
креативність
smart-суспільство
stem-освіта
steam-освіта
сучасно освічена особистість
humanitarian approach
creativity
smart-society
stem-education
steam-education
modernly educated personality
тези доповідей
Abstract: Метою даної статті є соціально-філософське дослідження освітніх пріоритетів в контексті розвитку smart-суспільства. У результаті компаративістського аналізу stem- та steam-освітнього підходів було зроблено висновок, що спрямованість освіти лише у напрямку науки, інженерії та математики поза розвитку Arts-дисциплін може призвести до повного знищення будь-якої креативності. Тільки єдність точної науки та гуманітарного підходу може підтримати інноваторів в сучасному складному світі.
The purpose of this article is a socio-philosophical study of educational priorities in the context of the development of smart-society. As a result of the comparative analysis of stem- and steam-educational approaches, it was concluded that the orientation of education only in the direction of science, engineering and mathematics outside the development of Arts-disciplines can lead to the complete destruction of any creativity. Only the unity of exact science and the humanitarian approach can support innovators in today's complex world.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10920
Appears in Collections:Кафедра філософії, історії та політологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.