Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11405
Title: Динаміка обсягів туристопотоку з діловою метою в Одеському регіоні
Other Titles: Dynamics of tourist flow for business purposes in the Odessa region
Authors: Галасюк, С.С.
Galasyuk, S.
Citation: Галасюк С. С. Динаміка обсягів туристопотоку з діловою метою в Одеському регіоні / С. С. Галасюк, А. Р. Назаренко // Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2020 р. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. – С. 35-38.
Issue Date: 2020
Publisher: ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління»
Keywords: діловий туризм
види туризму
цілі подорожей
показники розвитку туризму
туристичний поток
business tourism
types of tourism
travel goals
indicators of tourism development
tourist flow
тези доповідей
Abstract: Стаття присвячена дослідженню розподілу туристичного потоку Одеського регіону залежно від цілі подорожі. Проаналізовано динаміку розподілу обсягів ділового туризму по його окремих видах (в’їзний, виїзний, внутрішній). З’ясовано, що найбільший розквіт ділового туризму прийшовся на 2016 рік. Виявлено найбільш значущі заходи з ділового туризму в Одеському регіоні. Встановлено, що протягом останніх років обсяги ділового туризму в Одеському регіоні скоротились у 8,5 разів. Зроблені певні висновки щодо причин даного явища.
The article is devoted to the study of the distribution of the tourist flow of the Odessa region depending on the purpose of the trip. The dynamics of the distribution of business tourism by its individual types (inbound, outbound, domestic) is analyzed. It turned out that the biggest boom in business tourism came in 2016. The most significant measures for business tourism in the Odessa region have been identified. It is established that in recent years the volume of business tourism in the Odessa region has decreased by 8,5 times. Some conclusions are made about the causes of this phenomenon.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11405
Appears in Collections:Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.