Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11739
Title: Державне регулювання «зеленого» розвитку на рівні об’єднаних територіальних громад
Other Titles: State regulation of "green" development at the level of amalgamated territorial communities
Authors: Сментина, Н.В.
Фіалковська, А.А.
Smentyna, N.
Fialkovska, A.
Citation: Сментина Н. В. Державне регулювання «зеленого» розвитку на рівні об’єднаних територіальних громад / Н. В. Сментина, А. А. Фіалковська // Світові тенденції розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання: матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції (смт. Залізний порт, Херсонська обл., 12-13 вересня 2019 р.). – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2019. – С. 93-96.
Issue Date: 2019
Keywords: зелений розвиток
об’єднані територіальні громади
державне регулювання
green development
amalgamated territorial communities
state regulation
тези доповідей
Abstract: Обґрунтовується доцільність «зеленої» модернізації економіки на рівні об’єднаних територіальних громад. Рекомендується органам місцевого самоврядування будувати політику активізації місцевого економічного зростання на засадах реалізації концепції «зеленого» зростання, використання «зелених» технологій, «зеленого» виробництва з метою досягнення гармонійного розвитку економіки та довкілля і сприяння підвищенню рівня життя громадян. Визначено, що заохочення та підтримка діяльності усіх зацікавлених сторін до реалізації концепції «зеленого» зростання передбачає підвищення рівня обізнаності серед місцевого населення та популяризацію концепції «зеленого» розвитку, надання інформаційної та фінансової підтримки підприємствам, громадянам і неурядовим організаціям.
The expediency of "green" modernization of the economy at the level of united territorial communities is substantiated. It has been recommended that local governments should build a policy of intensifying local economic growth on the basis of the concept of "green" growth, using the "green" technologies, "green" production.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11739
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.