Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12088
Title: Економічне обґрунтування практики створення бренду міста
Other Titles: Economic substantiation of the city brand creation practice
Authors: Тарасова, К.І.
Семенова, К.Д.
Tarasova, K.
Semenova, K.
Citation: Тарасова К. І. Економічне обґрунтування практики створення бренду міста / К. І. Тарасова, К. Д Семенова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених кафедри підприємництва і маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Волинь, 27 жовтня, 2020 р. – С. 206-207.
Issue Date: 2020
Keywords: бренд
брендинг
брендинг міста
територіальний брендинг
brand
branding
city branding
territorial branding
тези доповідей
Abstract: Досліджено сутність бренду міста. Визначені основні риси стратегії просування міста. Вивчені переваги брендингу міст.
The essence of the city brand is iresearched. The main features of the city promotion strategy are identified. The advantages of urban branding are studied.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12088
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту
Кафедра маркетингу та міжнародної логістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.