Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13964
Title: Вплив цифрової економіки на ринок праці
Other Titles: Impact of the digital economy on the labor market
Authors: Єсіна, О.Г.
Yesina, O.
Citation: Радішевська І. І. Вплив цифрової економіки на ринок праці / І. І. Радішевська, О. Г. Єсіна // Актуальні тенденції наукових досліджень у сфері розробки і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 6-7 грудня 2021 року. – Дніпро: УДУНТ, ІПБТ, 2021. – С. 38-40.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: цифрова економіка
Інтернет речі
цифрові технології
штучний інтелект
економічна криза
цифровий ринок праці
digital economy
Internet of Things
digital technologies
artificial intelligence
economic crisis
digital labor market
Abstract: Узагальнено термін цифрова економіка. Проаналізовано ступінь впливу сучасних трендів на появу та трансформацію робочих місць. Підкреслено, що активний розвиток інформаційних технологій в суспільстві призвели до формування нової соціально-трудової структури. Визначено нові вимоги ринку праці.
The term “digital economy” has been generalized. The degree of influence of modern trends on the emergence and transformation of jobs has been analyzed. It is emphasized that the active development of information technologies in society has led to the formation of a new social and labor structure. New requirements on the labor market have been identified.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13964
Appears in Collections:Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вплив цифрової економіки на ринок праці.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.